Nové muzeum keramiky

Největší a unikátní sbírka kostelecké keramiky v Česku.

Černokostelecká keramika

Sbírka Ing. arch. Michaela Třeštíka a Jana Nováka čítající přes 1800 kusů keramiky. V roce 2021 zapsána Ministerstvem kultury do Centrální evidence sbírek.

Písemné dokumenty

Dobové faktury, ceníky, korespondence a fotografie místních hrnčířů.

Hrnčíři, keramici a jejich dílny

Historie černokostelecké keramiky a jednotlivých místních dílen.

Naše hrnčířská dílna

Snažíme se o vytvoření a zprovoznění funkční keramické dílny, otevřené i pro zájemce z řad návštěvníků.